, 1895 (. )   
 
Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεα Ν. Ηλεας  αναπτσσουν σειρ δραστηριοττων που απορρουν απ το σκοπ λειτουργας τους ως υπηρεσας των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

 

 

 

 

α) Η εποπτεα, δισωση, συγκντρωση, συντρηση, καταγραφ, μικροφωτογρφηση, ταξινμηση και ευρετηραση του αρχειακο υλικο της χρας και η διθεση προς μελτη λων των δημσιων και ιδιωτικν αρχεων, εγγρφων και χειρογρφων, τα οποα αναφρονται στην ιστορα και στην πολιτιστικ κληρονομι του ελληνικο θνους και σε ,τι χει σχση με τη διοικητικ, οικονομικ και κοινωνικ ζω του ελληνικο κρτους.

β) Η επισμανση και απογραφ των εχντων ιστορικ ενδιαφρον δημσιων αρχεων, η επιλογ και εισαγωγ τους στα Γενικ Αρχεα του Κρτους και η προετοιμασα για τη διθεση στους μελετητς.

γ) Η συνεργασα με τις αρχς της Εκκλησας, των εκκλησιαστικν και μοναστηριακν ιδρυμτων και λλων θρησκευτικν φορων για τη δισωση του αρχειακο υλικο.

δ) Η συνεργασα με τους κατχους ιδιωτικν αρχεων, τα οποα παρουσιζουν ιστορικ ενδιαφρον.

ε) Η εποπτεα των ειδικν αρχεων του ρθρου 39.

στ) Η κδοση δημοσιευμτων (περιοδικν και αυτοτελν), που εξυπηρετον τη γνση των ιστορικν πηγν της χρας.

ζ) Η συμμετοχ σε ερευνητικ προγρμματα σε συνεργασα με λλους επιστημονικος φορες της ημεδαπς της αλλοδαπς.

η) Ο εμπλουτισμς με αγορ αποδοχ δωρες αρχειακο υλικο απ τους κατχους τους και ομοιοτπων αρχειακο υλικο που βρσκονται σε ξνα κρτη οργανισμος.

ρθρο 9 ν. 1946/1991 "Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.) και λλες διατξεις".

Συνδρια - Ημερδες - Σεμινρια

Αρχαιολογικ Ινστιτοτο Πελοποννησιακν Σπουδν, Γ.Α.Κ. - Αρχεα Ν. Αρκαδας, Σλλογος Αρκδων Ορειβατν - Οικολγων: οργνωση διημερδας με θμα "Η ιστορικ και αρχαιολογικ ρευνα στην Πελοπννησο, πως προκπτει απ τα αρχεα των Γ.Α.Κ. νομν Πελοποννσου και τα αρχεα λλων φορων". 4-5 Οκτωβρου 2013, Τρπολη, Κεντρικ Αμφιθατρο του Αποστολοπολειου Πνευματικο Κντρου.

Συμμετοχ Αρχεων Ν. Ηλεας με ανακονωση της προσταμνης Ιωννας Τζουανοπολου "Η Διοκηση του νεοσστατου ελληνικο κρτους κατ το βμισ του 19ου αι., πως προκπτει απ γγραφα του Αρχεου του Δμου λιδας". (περληψη ανακονωσης)

Ποκιλλες Εκδηλσεις

Εκδλωση των Γ.Α.Κ.-Αρχεων Νομο Ηλεας στις 14-06-2014, 21:00 "Ταξιδεοντας στην Ιστορα με τα αρχεα" με κεντρικ ομιλητ τον κ. Νικλαο Καραπιδκη, Καθηγητ Μεσαιωνικς Ιστορας και Πρεδρο της Εφορεας των Γ.Α.Κ.

Πρσκληση

Αφσα

Η εκδλωση η οποα πραγματοποιθκε με αφορμ τη συμπλρωση των 100 χρνων απ την δρυση των ΓΑΚ γνρισε μεγλη επιτυχα. Οι παρευρισκμενοι εχαν την ευκαιρα να «ταξιδψουν» στο χρνο με γεγοντα που αποτυπθηκαν σε συμβολαιογραφικ γγραφα της Ηλεας σε προικοσμφωνα του 18ου αι. καθς και σε εφημερδες γνωστες στο ευρ κοιν που αποδεικνουν την ντονη δημοσιογραφικ δραστηριτητα του Πργου. Συγκεκριμνα παρουσιστηκαν γεγοντα και σχλια του 20ου και 19ου αι. απ τις εφημερδες: λεγχος, Πατρς, Ολμπια, Αυγ (Α. Καπογιννη), Αυγ (Κ. Βαρουξ), Ασπς, Ηλεα, Η Φων της Ηλεας, Νος Ορζων, Να Εποχ, Πατρομυντα Αδιλλακτος, Αλφεις.

Στην παρουσαση ο κ.Ν.Καραπιδκης, κεντρικς ομιλητς της εκδλωσης, ανφερε μεταξ λλων πως «,τι και να κνει το κρτος, αν δεν προκψει κοινωνικ ευαισθητοποηση και ενεργοποηση των πολιτν, δεν θα χουμε αξιοσημεωτα αποτελσματα». Σμφωνα με τον κ. Ν. Καραπιδκη, οι πολτες δεν πρπει να πανικοβλλονται απ τη σημεριν κρση αλλ ανατρχοντας στο παρελθν μπορον να δουν τι συνβη σε ανλογες περιπτσεις. Στη συνχεια ο κ. Σκης Τραμπαδρος οικονομολγος και ιστορικς, ανφερε τι «το Κντρο Ηλειακν Σπουδν φιλοδοξε μσα απ τη δρση του να υποβοηθσει την ιστορικ ρευνα με τον διττ στχο να αποκαλψει πτυχς της καθημεριντητας και να τις αναδιαμορφσει».

Παρουσαση της εκδλωσης μσα απ τον τοπικ τπο:

1. Πρωιν, 16-6-2014, (1) (2)

2. Πρτη, 16-6-2014 (1)

3. Αυγ, 16-6-2014 (1)

Οργνωση και παρουσαση απ τα Αρχεα Ν. Ηλεας της εκδλωσης με θμα «Το θατρο στον Πργο μσα απ το αρχεο του Τκη Δξα την περοδο 1944-1956», θατρο «Απλλων» Πργου, 14-12-1013, με επιμλεια της προσταμνης Ιωννας Τζουνοπολου. (παρουσαση εκδλωσης)

Προγρμματα θεατρικν παραστσεων, σχδια σκηνογραφας και καταχρηση παραστσεων στον Τπο, της περιδου 1944-1956, Γ.Α.Κ.-Αρχεα Ν.Ηλεας

Πργραμμα παρστασης "Κατοχ"

Πργραμμα παρστασης "Ο νδρας της"σ.1

Πργραμμα παρστασης "Ο νδρας της"σ.2

Πργραμμα παρστασης "Ο νδρας της"σκηνικ Α, Πρξη 1η

Πργραμμα παρστασης "Ο νδρας της"σκηνικ Β, Πρξη 2η

Πργραμμα παρστασης "Ιπτμενοι Δσκοι" σ.1

Πργραμμα παρστασης "Ιπτμενοι Δσκοι" σ.2

Πργραμμα παρστασης "Ιπτμενοι Δσκοι" σ.3

Εφημερδας "Πατρς" 7 Φεβρουαρου 1948

 

 

 

-
  
To


ô (80% - 20% )
 
 
 
 
 

 

 


 

 

>